ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА "E" OРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНАТА ДЕЙНОСТ-8150202

III- тa степен на професионална квалификация КОЙ?
Завършили основен курс козметика и притежаващи свидетелство за придобиване на професия “Козметик” II - степен, времетраене: 114 учебни часа теория и 230 часа практика, издава се лицензирано удостоверение, дистанционна форма на обучение.

Цена: 1190,00 лв. За курсисти класирани в програмата за Лоялни клиенти на Лидера Груп

Цена: 790лв за клиенти над 1200 Бонус Точки
Цена: 590лв за клиенти над 6000 Бонус Точки


КАКВО?
Придобиване умения и компетенции: акцент в обучението е управлението и организацията на бюти и СПА център, маркетинг, доразвиване на професионалните бюти и СПА умения, консултиране и диагностициране.

ЗАЩО?
За да съм конкурентно способен, за да се развивам, да знам и мога!

 

 НОВО!

Дистанционната форма за III СПК професия “Организация и технология на козметичната дейност”- -

Формата е предназначена за завършили професия “Козметик” II - степен и или работещи по професията.Учебната програма е  2 месечна форма (230 часа) с очни/присъствени по учебна програма,адаптирани и групирани в  15  дни. Останалите часове са под формата на самостоятелно разработване на проект, ценоразписи, запознаване и четене на голяма база нормативни актове, кодекс на  труда и други, работа със софтуерни програми под наблюдението на преподавателя и зададени проекти за изработване у дома. 

 В това ниво освен основните организационни и технологични умения ще работим по различни програми и техники като: Умения за продажби, справяне с възраженията и много други интерактивни и модерни методи и техники. 

 • Какво продават на клиента като краен резултат от себе си, продукта/услугата и компанията си;
 • Как да използвате емоциите в продажбите и как да се справят с НЕГАТИВНИТЕ емоции, ПРИКРИТАТА ВРАЖДЕБНОСТ, НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТТА;
 • Как да ПРОДАВАТ УСПЕШНО ВЪВ ВИСОКА ЕМОЦИЯ И ДА ЗАПАЗЯТ СВОЕТО СЕБЕУВАЖЕНИЕ И САМОУВЕРЕНОСТ;
 • Как да разпознават на КОИ КЛИЕНТИ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ИМА ДОВЕРИЕ И БИХА ПЛАТИЛИ НА ВРЕМЕ;
 • Как да разбират дали възраженията са реални или не;
 • Как да не си ГУБЯТ ВРЕМЕТО С НЕРЕАЛНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ И КАК ДА СЕ СПРАВЯТ С РЕАЛНИТЕ ТАКИВА;

СПРАВЯНЕ С ВЪЗРАЖЕНИЯТА

Златни правила

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА

 

1. ИЗИСКВАНЕ ЗА МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ

            Навършени 16 години

 

2. ИЗИСКВАНЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ

            Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията, по която кандидатът желае да се обучава, не му е противопоказна.

            Професията “Козметик” не е подходяща за кандидати с алергични заболявания, с тежки физически или умствени увреждания.

 

 ИЗИСКВАНЕ ЗА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩE

3.1. За придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по професията „Козметик": за ученици - завършено основно образование или завършен клас от средното образование при срок на обучението до 4 години (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В);

- за лица, навършили 16 години – завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В).

    3.2. За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Козметик” входящото минимално образователно равнище е :

- за ученици - завършен седми клас при срок на обучение 5 години или завършено основно образование при срок на обучение 4 години (рамкова програма В).

Основател, преподавател и собственик на “ЛИДЕРА АКАДЕМИ

Цветелина Маймарова - основател на Национално сдружение на козметиците “Здраве и Красота” България; Вицепрезидент на Асоциация АМСПИКЗ и председател на секция козметика;

 •  Подсигурен стаж в работещ бюти център
 •  Високо качество на обучение
 •  Завършилите академията са конкуретни и търсени специалисти
 •  Възможност за разсрочено плащане
 •  Преподавателски екип от доказани специалисти
 •  Работа и познаване на иновативни технологии (без допълнителни такси)
 •  В цената са включени всички необходими консумативи
 •  Предоставяме вода, кафе, CD с нови техники

Ще ни намерите тук:

Телефон: 02 9570890; 0886 741 221

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

София, ул. Кукуш 1, ет.4

Go to top