Email

КАК И С КАКВА ДИПЛОМА БИХ МОГЪЛ ДА УПРАЖНЯВАМ ПРОФЕСИЯТА КОЗМЕТИК?курсове по козметика


За начинаещи:  Основен курс по козметика -  модул базисно ниво.

За работещи козметици с доказан стаж: придобивате диплом след изпит (теоретичен тест), цена 390.00 лв. В цената е включено въвеждащо ниво и всички изпитни такси за допускане до  Държавен изпит, включва  и такса за издаване на диплома.

Наименование на професионалното направление и код:

ФРИЗЬОРСКИ  И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ- 815

Наименование на професията и код: КОЗМЕТИК- 815020

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:

КОЗМЕТИКА– 81502001

IIрa степен на професионална квалификация 

 Срок на обучение: 12 седмици

Общ брой часове: - 710

Форма на обучение: - дневна

Организационна форма: - квалификационен курс


Времетраене: 710 учебни часа теория и практика, съгласно конспекта от МОН, продължителност 15 седмици - теория, практика и стаж.

МОДУЛ I
1.Въвеждане, предмет на козметиката.
2.Нормативни документи, хигиенни изисквания, Кодекс на труда, Закон за занаятите и др. Начини на работа и легализация, контрол. Знаем ли правата си, как да се предпазим и защитим при съществуващото законодателство?
3.Основните правила за безопасна работа, хигиена и опазване на околната среда.
4.Анатомия и хистология, устройство и функции на кожата, патологични заболявания, обривни единици. Част дерматология: запознаване с новостите и съвременните корективни методи на естетичната медицина, прилагани в медицинските и здравни центрове, контраиндикация и обвързност с козметичните процедури (ЛЕКЦИИТЕ се водят от ДОКАЗАНИ ДЕРМАТОЛОЗИ).
5.Диагностика с апаратура, съставане на програми, консултация, типове кожи и грижи.
6.Техники на продажба, управление на салона, маркетинг и мениджмънт.
7.Етикет и работа с възражения.
8.Козметични продукти и суровини, активни съставки, видове и приложения, класификация. Видове маски: предоставя се възможност за работа с над 20 вида маски – пластични, алго, самозатоплящи се, трислойни, термични и др.
9.Организация на работното място: хигиена, дезинфекция и правила за дезинфекция, правилници, работно облекло и безопасност, вътрешен правилник,  козметичен салон и оборудване.
10.Основен лечебен и хигиенно-козметичен масаж, масажни приоми, видове, контраиндикации.
цена: 890 лв

МОДУЛ II
1.Нови технологии.Теория и практика.
11.Лифтинг масажни техники.
12.Релаксиращ масаж към основната козметична програма за лице.
13.Масажна яка и топли процедури.
14.Ръчни техники за активиране на ампули
2.Фотоепилация. Видове, класификация, сравнение между IPL и VPL, лазери, фотодинамични терапии и третиране, кола маска, боя за мигли и вежди.
3.Пилинзи. Видове пилинг програми, дермабразио, билков и фруктов пилинг – сравнение.
4.Суровини. Нови активни съставки, крем бази.
5.Лифтинг масажни техники.
6.Лимфен дренаж и лицeви техники.
7.Третиране на мазни кожи. Програми, продукти, техники на екстракция, вакуум екстракция.
8.Масажна яка.
9.Точков масаж. Система институт BDR.
10.Лечебни масажи – Жаке и Поспелов.Техника институт Collin Paris
11.Масаж на ръце и парафинова терапия.
цена: 390 лв

В цената са включени: помагала, CD с информация, помощни материали, такса за Държавен изпит и такса за издаване на диплома, не включва пакет от продукти за провеждане на практични занимания, лични престилки и учебници по дерматология или козметология.

Държавни изпитни сесии:

 за начинаещи: в две части - теория с тестове и практика .

Изпит за практикуващите: За получаване на легитимна диплома за професията козметик. Явяват се работещи кандидати с доказан стаж - професия козметик- 6 месеца. Изпитът включва тест след въвеждащо ниво за:

 • Запознаване с новостите в козметологията
 • Oбсъждане на конспекта
 • Предаване на документите за досие и представяне на изпитна държавна комисия
 • Датите се определят на база Ваша заявка веднага след встъпителното ниво и е възможно да бъдат в един ден или други, определени от Вас дати, в зависимост от това дали се нуждаете от опреснителна теоретична подготовка.

Програма Б за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия Козметик” е разработена на основание чл.10, ал.3, т.1, чл.11 и чл.12 от Закона за професионалното образование и обучение и в съответствие с ДОИ за професията.

ИЗИСКВАНЕ ЗА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ

Завършено основно образование.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

            Завършилите обучение по професията "Козметик" -втора степен на професионална квалификация, могат да се реализират във: центрове за красота, предлагащи традиционни процедури по козметика; хотели и SPA центрове, развиващи идеята "туризъм за здраве и добро самочувствие"; екип с дерматолози и пластични хирурзи; екип с акушери, психолози и педиатри, за да съдействат в подготовката на бъдещите майки за раждане и да извършват козметични процедури за възстановяване след раждане; телевизионния, театралния и модния бранш.

УЧЕБЕН ПЛАН

Учебният план е изготвен в съответствие със:

- Закона за професионално образование и обучение;

- Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията “ Козметик”;

- Рамкова програма „Б”.

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

            Учебното съдържание по всеки учебен предмет е разработено по теми и брой часове в учебна програма.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

            Учебната програма е предназначена за професионално обучение по професията Козметик за придобиване на втора степен на професионална квалификация.

   Основна цел на обучението по професия Козметик ”, - втора степен на професионална квалификация е придобиването на умения за прилагане на основните козметични процедури, както и знания за характеристиките на здравата кожа, причините за отклонение от нормалното й функциониране, начините за поддържане на здравето и красотата, основните продукти, използвани в козметичните процедури, основните активни елементи и съставки на козметичните продукти, изискванията за здравословен начин на живот, видовете козметични грижи за кожaта на тялото, ръцете и краката.

 

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва да знае:

-         правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

-         нормативните документи за хигиените изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони на Министерството на здравеопазването;

-        прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява околната среда;

-         и прилага техниките, методиките и целия процес за прилагане на козметични процедури лице и тяло;

-         техническите и експлоатационни характеристики на основните съоръжения, инсталации, инвентар и обзавеждане в салона;

-         и използва личните предпазни средства, работи с апаратурата в съответствие с правилата за безопасна работа;

-         стиловете и модните тенденции и успешно ги прилага;

-         типовете кожа, умее да определи състоянието й и да приложи съответните грижи, както и да препоръча правилна грижа в домашни условия;

-         правилата за здравословно поддържане на ноктите;

-         основните козметични продукти и умее да ги подбира в зависимост от специфичните нужди на кожата;

-         процедури за поддържане кожата на лицето,тялото, ръце;

-         видовете инструменти, пособия и материали и ги съхранява правилно;

-         видовете, предназначението и начина на ползване на козметична апаратура;

-         основните правила за здравословен начин на живот.

-     формулира проблеми, задава въпроси, владее и борави с професионалната терминология и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа и попълва клиентски карти, установява и поддържа делови отношения;

-     анализира нуждите на клиента и самостоятелно да изготвя програма за  процедури в козметичния салон;

-     прилага технологията и методиките за изпълнение на козметични процедури в салона,

-     прилага различните  видове козметични продукти, методики и апаратура и  и да оперира  правилно с тях, спазвайки технологичната последователност и принципите на безопасност и безвредност на процедурите;

-     дезинфектира инструментите;

-     организира предварителни мерки за

Основател, преподавател и собственик на “ЛИДЕРА АКАДЕМИ

Цветелина Маймарова - основател на Национално сдружение на козметиците “Здраве и Красота” България; Вицепрезидент на Асоциация АМСПИКЗ и председател на секция козметика;

 •  Подсигурен стаж в работещ бюти център
 •  Високо качество на обучение
 •  Завършилите академията са конкуретни и търсени специалисти
 •  Възможност за разсрочено плащане
 •  Преподавателски екип от доказани специалисти
 •  Работа и познаване на иновативни технологии (без допълнителни такси)
 •  В цената са включени всички необходими консумативи
 •  Предоставяме вода, кафе, CD с нови техники

Ще ни намерите тук:

Телефон: 02 9570890; 0886 741 221

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

София, ул. Кукуш 1, ет.4

Go to top